Astor Group: Dotterbolaget My-Konsult avancerar projekt för anti-drönarteknik

24.03.25

Scandinavian Astor Group (“Astor Group” eller “Bolaget”) meddelar att deras dotterbolag, My-Konsult, idag avancerar i sitt gemensamma anti-drönarprojekt genom att teckna ett utökat MoU med den industriella aktören i Ukraina med vilken dotterbolaget samarbetar med. Det utökade samarbetet avser att en nyligen framställd prototyp ska demonstreras hos samarbetspartnern.

“Behovet av att effektivt kunna motverka fjärrstyrda kamikazedrönare är stort och akut för att skydda personal och materiel. Vi har på kort tid utvecklat en prototyp som nu ska demonstreras. Jag ser med spänning fram emot resultaten och att fördjupa samarbetet.”, kommenterar Odd Werin, koncern-VD för Astor Group.

Dotterbolaget My-Konsult utvecklar precisionsinstrument för radarstörning inom området Electronic Warfare (EW). Motparten utvecklar bland annat anti-drönarutrustning. Genom att tillsammans utveckla ett anti-drönarsystem som kombinerar bolagens tekniska kunskap och innovationshöjd, tar bolagen ett steg mot att kunna erbjuda en kostnadseffektiv produkt som kan motverka fjärrstyrda kamikazedrönare på ett effektivt sätt. På kort tid har My-Konsult utvecklat en prototyp baserad på sin unika teknikplattform för radarstörning. Det utökade samarbetet avser att en nyligen framställd prototyp ska demonstreras hos samarbetspartnern. Vid framgångsrika demonstrationer har My-Konsult och samarbetspartnern för avsikt att fördjupa samarbetet och teckna ett kommersiellt avtal. På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör motparten samt säkerhetsintressen kan inte motpartens namn offentliggöras i nuläget.

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-03-25.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: info@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us