News

Latest news

23.10.02

Scandinavian Astor Groups VD deltog vid försvarsindustriforum i Kiev

23.09.19

Scandinavian Astor Groups dotterbolag Marstrom Composite säkerställer lån för att tidigarelägga investering i ökad produktionskapacitet

23.09.07

Scandinavian Astor Group förenklar koncernstrukturen genom att avveckla vilande dotterbolag

23.08.28

Astor Group fastställer enligt plan nya finansiella mål

23.08.25

Astor group delårsrapport Q2

23.07.28

Ola Alfredsson adjungeras som ledamot i Scandinavian Astor Groups styrelse

23.06.26

Scandinavian Astor Group AB: Dotterbolaget Marstrom Composite erhåller order om ca 10 MSEK

23.06.15

Astor Group – Flygtester med Astor IV har inletts i Frankrike

23.06.15

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ)

23.06.01

Astor Group – Dotterbolag tecknar ramavtal om 10,8 MSEK med Försvarets materielverk och Försvarsmakten

23.06.01

Scandinavian Astor Group meddelar byte av CFO

23.05.29

Kallelse till extra bolagsstämma Scandinavian Astor Group AB 2023

23.05.29

Rättelse: Scandinavian Astor Group tillförs 6,1 MSEK genom riktad nyemission – del av teckning villkoras av extra bolagsstämma

23.05.25

Nyckelpersoner utökar ägandet i Scandinavian Astor Group

23.05.25

Scandinavian Astor Group tillförs 6,1 MSEK genom riktad nyemission

23.05.24

Styrelsen i Scandinavian Astor Group AB (publ) har beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en kontant nyemission av aktier

23.05.24

Scandinavian Astor Group AB: Dotterbolaget Marstrom Composite erhåller rekordstor order om 26,4 MSEK

23.05.11

Stämmokommuniké från årsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ)

23.05.11

Scandinavian Astor Group delårsrapport januari – mars 2023

23.05.09

Scandinavian Astor Group förstärker säljorganisationen

23.05.09

Scandinavian Astor Group AB genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med inlösen av TO 1

23.04.27

Astor Group – Framgångsrika tester i skarp miljö med Astor IV

23.04.27

Scandinavian Astor Group AB publicerar årsredovisning 2022

23.04.24

Scandinavian Astor Group AB senarelägger publicering av årsredovisning 2022

23.04.13

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ) den 11 maj 2023

23.04.12

Dotterbolaget Marstrom Composite erhåller order om 5,3 MSEK från BAE Systems Bofors AB

23.04.03

Scandinavian Astor Group AB: Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

23.03.27

Scandinavian Astor Group AB – Information om valberedning och förslag till styrelse till årsstämman 2023

23.03.16

Scandinavian Astor Group AB: Ingår avtal om säkerställande av teckningsoptionsinlösen av serie TO1

23.03.15

Scandinavian Astor Group AB: Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 har fastställts till 2,12 SEK per aktie

23.03.10

Astor Group demonstrerar radarstörningssystemet Astor IV för fransk delegation

23.01.19

Dotterbolaget My-Konsult Teknik AB har förvärvat patent för bredbandiga mottagarsystem

23.01.13

Dotterbolaget Marstrom Composite AB ökar omsättning till 55 MSEK, helåret 2022.

22.12.29

Renewable Ventures Nordic 2 AB är nu Scandinavian Astor Group AB

22.12.23

Scandinavian Astor Group AB publicerar Informationsmemorandum och avser att notera Bolagets aktier på Spotlight Stock Market

22.09.15

RVN har ingått avtal om att förvärva Scandinavian Astor Technologies AB – en nordisk högteknologisk försvarskoncern

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us