News

Latest news

24.06.14

Astor Group – Dotterbolaget Marstrom Composite säkrar order på 26,4 MSEK från NKT för mobila lättviktshus

24.06.05

Mattias Hjorth utsedd till ny vd och koncernchef för Scandinavian Astor Group

24.06.05

Scandinavian Astor Group genomför riktad nyemission av aktier till garantiåtagare i samband med inlösen av TO 2

24.05.31

Astor Group tillförs cirka 27,3 MSEK i samband med optionsinlösen och garantiåtagande för teckningsoptioner av serie TO 2

24.05.30

Astor Group ingår avtal om vederlagsfritt garantiåtagande för inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2

24.05.17

Scandinavian Astor Group tillträder förvärvet av Airsafe Sweden AB

24.05.17

Stämmokommuniké från årsstämma i Scandinavian Astor Group AB

24.05.13

Scandinavian Astor Group delårsrapport jan – mar 2024

24.05.10

Teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 2 har fastställts till 9,90 SEK per aktie

24.05.07

Scandinavian Astor Group tidigarelägger offentliggörandet av finansiell rapport för Q1 2024

24.04.17

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ASTOR GROUP AB

24.04.16

Scandinavian Astor Group AB publicerar årsredovisning 2023

24.04.09

Scandinavian Astor Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 70 miljoner SEK

24.04.09

Scandinavian Astor Group AB (publ) avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 60 MSEK

24.04.09

Scandinavian Astor Group AB ingår avtal om förvärv av Airsafe Sweden AB

24.03.25

Astor Group: Dotterbolaget My-Konsult avancerar projekt för anti-drönarteknik

24.03.14

Scandinavian Astor Group AB: Dotterbolaget Marstrom Composite erhåller order om cirka 9,8 MSEK

24.02.26

Bokslutskommuniké 2023 för Scandinavian Astor Group

24.02.23

Scandinavian Astor Group AB: Ny koncernstruktur i Scandinavian Astor Group

24.02.16

Scandinavian Astor Group AB: Valberedning utsedd inför Scandinavian Astor Group årsstämma 2024

24.02.08

Scandinavian Astor Group: My-Konsult expanderar säljnätverk med agent i Grekland

24.01.26

Scandinavian Astor Group redovisar reviderade siffror för dotterbolaget Mikroponent för helåret 2023

24.01.22

Scandinavian Astor Group har utsett Erik Thunström till redovisningschef

23.12.21

Astor Group: Dotterbolaget My-Konsult tecknar MoU för anti-drönarteknik med ukrainskt bolag

23.12.20

Scandinavian Astor Group utvärderar flytt till Nasdaq First North Growth Market Stockholm

23.12.15

Scandinavian Astor Group AB: Dotterbolaget Marstrom Composite erhåller order om cirka 22 MSEK

23.12.11

Scandinavian Astor Group tillträder förvärvet av Mikroponent Aktiebolag

23.12.04

Scandinavian Astor Group kontrakterar säljagent för att etablera närvaro i Nordamerika

23.11.30

Flaggningsmeddelande i Scandinavian Astor Group

23.11.29

Flaggningsmeddelande i Scandinavian Astor Group

23.11.27

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ)

23.11.09

Kallelse till extra bolagsstämma Scandinavian Astor Group AB 2023

23.11.09

Scandinavian Astor Group: Wictor Billström tillträder rollen som permanent CFO och lämnar därmed styrelsen på kommande stämma

23.11.09

Scandinavian Astor Group AB har genomfört två riktade emissioner av units om totalt 36 MSEK, villkorade av bolagsstämmans godkännande

23.11.08

Scandinavian Astor Group avser att genomföra en riktad emission av units i syfte att delfinansiera förvärvet av Mikroponent Aktiebolag

23.11.08

Scandinavian Astor Group AB ingår avtal om att förvärva Mikroponent Aktiebolag

23.11.03

Scandinavian Astor Groups tidigarelägger delårsrapport Q3 till måndag den 6 november 2023

23.10.23

Astor IV i fokus när ukrainsk delegation besökte Astor Groups dotterbolag My-Konsult

23.10.02

Scandinavian Astor Groups VD deltog vid försvarsindustriforum i Kiev

23.09.19

Scandinavian Astor Groups dotterbolag Marstrom Composite säkerställer lån för att tidigarelägga investering i ökad produktionskapacitet

23.09.07

Scandinavian Astor Group förenklar koncernstrukturen genom att avveckla vilande dotterbolag

23.08.28

Astor Group fastställer enligt plan nya finansiella mål

23.08.25

Astor group delårsrapport Q2

23.07.28

Ola Alfredsson adjungeras som ledamot i Scandinavian Astor Groups styrelse

23.06.26

Scandinavian Astor Group AB: Dotterbolaget Marstrom Composite erhåller order om ca 10 MSEK

23.06.15

Astor Group – Flygtester med Astor IV har inletts i Frankrike

23.06.15

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ)

23.06.01

Astor Group – Dotterbolag tecknar ramavtal om 10,8 MSEK med Försvarets materielverk och Försvarsmakten

23.06.01

Scandinavian Astor Group meddelar byte av CFO

23.05.29

Kallelse till extra bolagsstämma Scandinavian Astor Group AB 2023

23.05.29

Rättelse: Scandinavian Astor Group tillförs 6,1 MSEK genom riktad nyemission – del av teckning villkoras av extra bolagsstämma

23.05.25

Nyckelpersoner utökar ägandet i Scandinavian Astor Group

23.05.25

Scandinavian Astor Group tillförs 6,1 MSEK genom riktad nyemission

23.05.24

Styrelsen i Scandinavian Astor Group AB (publ) har beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en kontant nyemission av aktier

23.05.24

Scandinavian Astor Group AB: Dotterbolaget Marstrom Composite erhåller rekordstor order om 26,4 MSEK

23.05.11

Stämmokommuniké från årsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ)

23.05.11

Scandinavian Astor Group delårsrapport januari – mars 2023

23.05.09

Scandinavian Astor Group förstärker säljorganisationen

23.05.09

Scandinavian Astor Group AB genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med inlösen av TO 1

23.04.27

Astor Group – Framgångsrika tester i skarp miljö med Astor IV

23.04.27

Scandinavian Astor Group AB publicerar årsredovisning 2022

23.04.24

Scandinavian Astor Group AB senarelägger publicering av årsredovisning 2022

23.04.13

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ) den 11 maj 2023

23.04.12

Dotterbolaget Marstrom Composite erhåller order om 5,3 MSEK från BAE Systems Bofors AB

23.04.03

Scandinavian Astor Group AB: Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

23.03.27

Scandinavian Astor Group AB – Information om valberedning och förslag till styrelse till årsstämman 2023

23.03.16

Scandinavian Astor Group AB: Ingår avtal om säkerställande av teckningsoptionsinlösen av serie TO1

23.03.15

Scandinavian Astor Group AB: Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 har fastställts till 2,12 SEK per aktie

23.03.10

Astor Group demonstrerar radarstörningssystemet Astor IV för fransk delegation

23.01.19

Dotterbolaget My-Konsult Teknik AB har förvärvat patent för bredbandiga mottagarsystem

23.01.13

Dotterbolaget Marstrom Composite AB ökar omsättning till 55 MSEK, helåret 2022.

22.12.29

Renewable Ventures Nordic 2 AB är nu Scandinavian Astor Group AB

22.12.23

Scandinavian Astor Group AB publicerar Informationsmemorandum och avser att notera Bolagets aktier på Spotlight Stock Market

22.09.15

RVN har ingått avtal om att förvärva Scandinavian Astor Technologies AB – en nordisk högteknologisk försvarskoncern

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us