Scandinavian Astor Group AB: Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 har fastställts till 2,12 SEK per aktie

23.03.15

Styrelse och ledning i Scandinavian Astor Group AB (”Astor” eller “Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 har fastställts till 2,12 SEK per aktie. Nyttjandeperioden pågår mellan den 15 – 29 mars 2023. Teckningsoptionen har ej varit föremål för organiserad handel och kommer inte heller att upptas till sådan.

På extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Technologies den 8 december beslutades om emission av 3 792 400 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt till de som var ägare i Astor i december 2022. Varje teckningsoption medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under mätperioden 27 februari – 10 mars 2023.

Under mätperioden uppgick volymvägd genomsnittlig aktiekurs till cirka 3,03 SEK och teckningskursen har fastställts till 2,12 SEK. Nyttjandeperioden pågår perioden 15 – 29 mars 2023 och Bolaget kan tillföras högst ca 8,1 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa dennes instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 29 mars 2023, då olika förvaltare har olika handläggningstider. Teckningsoptionen har ej varit föremål för organiserad handel.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us