Astor Group – Framgångsrika tester i skarp miljö med Astor IV

23.04.27

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) har nöjet att meddela att dotterbolaget My-Konsult AB (”My-K”) har genomfört framgångsrika tester i skarp miljö med radarstörningssystemet Astor IV. Testerna gjordes mot en radarstation i FMV:s regi med syfte att mäta uteffekt, känslighet och ett urval av störtekniker. Utvärderingen av Astor IV görs som ett led inför leverans av systemet till My-K:s franska samarbetspartner, målflygsbolaget SDTS.

”Det här är ett stort steg i utvecklingen av Astor IV som genom strategiska satsningar och flera år av utveckling utvecklats till ett system som kan möta det moderna försvarets behov. Vi är glada att ha bekräftat att systemet levererar som förväntat i skarp miljö och ser fram emot att slutföra FAT, leverera systemet för montering och därefter påbörja flygproverna i Frankrike” kommenterar Odd Werin, VD Astor Group.

 

Astor Groups dotterbolag, My-Konsult, har sedan tidigare ett etablerat samarbete med det franska målflygsbolaget STDS. Samarbetet mellan My-K och SDTS omfattar tre faser – integration, demonstration och In-service, som syftar till att leverera pålitliga och avancerade lösningar för flygburen Electronic Warfare. Astor IV är en avancerad flygburen Electronic Warfare-lösning för radarstörning som har utvecklats under flera år för att möta behoven i ett modernt försvar. Som ett led i samarbetet med SDTS, inför leverans av Astor IV till Frankrike, har My-K nyligen genomfört framgångsrika tester i skarp miljö med Astor IV som del av en FAT (Factory Acceptance Test) inför planerade leveranser i maj. Systemet testades mot en radarstation i FMV:s regi med syfte att mäta uteffekt, känslighet och ett urval av störtekniker.

 

“We at SDTS, are pleased to hear that our partner for the aircraft integration of Astor IV, My-Konsult, have had successful testing which is a key milestone before the Operational Flight Test Campaign that starts in June with French Air Force and French Navy aiming to demonstrate in flight the readiness and the performances of the system.”, – Ivan Volpoet,  SDTS – Astor IV Program Manager.

 

Målet är att SDTS ska kunna erbjuda avancerade flygburna Red Air missions Electronic Warfare lösningar i sin tjänstekatalog samtidigt som My-Konsult får möjligheten att sälja serietillverkade system utprovade i Frankrike till SDTS, myndigheter i Frankrike samt andra målflygoperatörer utanför Frankrike. Nästa steg är att slutföra FAT och därefter leverera ett Astor IV-system för flygtester till Frankrike under senvåren.

 

Mer om SDTS:

SDTS har under många år erbjudit flygutbildningstjänster till de franska Försvarsmakten som uppfyller kraven på budgetoptimering och rationalisering av driften av statliga flygplan. SDTS har en beprövad och omfattande erfarenhet av luft-luft-, luft-mark- och  luft-sjöuppdrag som med största möjliga realism svarar mot franska Försvarsmaktens utbildningsbehov. Från drift till underhåll, SDTS använder sina team och sin flygplansflotta för ett brett spektrum av flyguppdrag: simulering av hot, bogsering av mål, CAS-utbildning (Close Air Support), luftövervakning, övervakning av övningsområden till sjöss och andra skräddarsydda tjänster för sina statliga och industriella kunder. Läs mer på SDTS hemsida: www.sdts.fr

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us