Dotterbolaget My-Konsult Teknik AB har förvärvat patent för bredbandiga mottagarsystem

23.01.19

Astor Group AB dotterbolag My-Konsult Teknik AB har förvärvat patent för att momentant göra ett mottagarsystem bredbandigt med hjälp av frekvenskodning.

Uppfinningen utgör en metod för att med hjälp av frekvenskodning göra ett mottagarsystem momentant bredbandigt trots att ingående digitala mottagare har begränsad bandbredd. Metoden fungerar även vid flera samtidigt inkommande signaler. Med det här patentet kan Astor vidareutveckla radarvarnare och störtekniker med avancerade tekniska metoder.

”Genom köpet av patentet säkerställer vi ytterligare vårt tekniska försprång gentemot konkurrerande lösningar. Detta förstärker bolagets position på en komplicerad marknad för avancerad radarteknologi”, säger VD Odd Werin.

Patent SE 542 788 C2 förvärvades 2023-01-16 av EW LABS AB som försattes i konkurs 5 september 2022.

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us