Scandinavian Astor Group: Wictor Billström tillträder rollen som permanent CFO och lämnar därmed styrelsen på kommande stämma

23.11.09

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) och nuvarande tillförordnad CFO tillika styrelseledamot Wictor Billström har kommit överens om att Wictor Billström ska tillträda rollen som permanent CFO och föreslås i samband med detta lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Wictor föreslås lämna sitt styrelseuppdrag i samband med den extra bolagsstämma den 27 november, kallelse till den extra bolagsstämma offentliggörs inom kort.

Astor Group meddelar idag att Ola Alfredsson föreslås ersätta Wictor Billström och tillträda som ny ordinarie ledamot. Wictor Billström har agerat som tillförordnad CFO parallellt med sitt styrelseuppdrag i Astor Group och har uttryckt en önskan om att fokusera på det operativa arbetet och därmed börja som permanent CFO. Ola Alfredsson föreslås väljas in i samband med en extra bolagsstämma den 27 november, kallelse till stämman kommer att offentliggöras inom kort.

”Astor Group har som mål att växa både organiskt och genom förvärv, ett naturligt steg för mig är att fullt ut fokusera på den operativa verksamheten som CFO och implementera den strategi som jag varit med och tagit fram; Att vi 2026 ska omsätta 400 MSEK med en EBITDA på minst 15%” kommenterar Astor Groups CFO Wictor Billström.

Ola Alfredsson, idag adjungerad styrelseledamot, kommer föreslås av styrelsen till ny ordinarie ledamot och ersättare för Wictor Billström. Ola Alfredsson, född 1964, har en gedigen bakgrund inom försvars- och säkerhetsindustrin, både nationellt och internationellt. Ola Alfredsson är idag affärsutvecklingschef på MilDef Group AB. Bland andra prestigefyllda branschpositioner har Ola varit chef för försäljning och marknadsföring, samt VD för Kockums AB. Ola Alfredsson har även haft uppdrag som Ambassadråd för Sveriges Ambassad i Washington, USA.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:
Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin
e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us