Kallelse till årsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ) den 11 maj 2023

23.04.13

Aktieägarna i Scandinavian Astor Group AB (”Astor Group” eller ”Bolaget”), organisationsnummer 559353-9322, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 klockan 09.00 i aulan på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Mer information finns på sidan Bolagsstämmor.

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us