Scandinavian Astor Group AB: Ny koncernstruktur i Scandinavian Astor Group

24.02.23

Scandinavian Astor Group AB (publ) (“Astor Group” eller “Bolaget”) inför en ny koncernstruktur för fortsatt tillväxt, lönsamhet och utveckling. Astor Groups målsättning är att bli ledande inom respektive marknadssegment där förändringen syftar till att tydligare spegla gruppens strategiska fokus samt förstärka förutsättningarna för organisk och förvärvad tillväxt inom respektive affärsområde. Detta genom att bland annat tillvarata den bredd och kompetens som byggts upp i koncernen sedan noteringen förra året.

Styrelseordförande för Astor Group Lars Granbom, kommenterar:

“Vi har ett bra momentum i Astor Group där vårt finansiella mål är att omsätta 400 MSEK senast vid utgången av 2026 med en EBITDA-marginal på minst 15%. Koncernen har haft en stark utveckling sedan noteringen med förvärv och organisk tillväxt. För att skapa de bästa förutsättningarna för att bli ledande inom respektive marknadssegment och generera fortsatt tillväxt, gör vi en förädling av koncernstrukturen utifrån de marknadssektorer där bolagen agerar. Genom denna strategiska anpassning stärker vi inte bara vår verksamhet utan vi skapar även en kraftfull plattform för att framgångsrikt genomföra framtida förvärv.”

Affärsområdet Astor Industry

Bolagen inom affärsområdet Astor Industry agerar som underleverantörer till försvarsindustrin samt flera andra industrisegment såsom fordons-, verkstads- och maritimindustri m.fl. Erbjudandet består idag av komponenter samt närliggande tjänster till främst större industrikunder med tyngd på Norden men även på en global marknad. Bolagen, med en ledande position inom en eller flera produktvertikaler och marknadsnischer, fördelas på Marstrom Composite, JPC Composite och Mikroponent och kan i framtiden utökas med fler förvärv. Fredrik Lindblom, VD för Marstrom Composite har utsetts till chef för affärsområdet.

Affärsområdet Astor Tech

Bolagen inom affärsområde Astor Tech levererar färdiga produkter och tjänster som är kritiska för ett modernt försvarslandskap direkt till slutkunder, som myndigheter och försvarsindustrier inom Europa och siktar globalt. Affärsområdet består idag av My-Konsultbolagen som fokuserar på att leverera tjänster och produkter inom Electronic Warfare (EW). Styrelsen planerar att göra förvärv som utökar affärsområdet med ytterligare tekniker eller spetskompetenser inom försvarssektorn. Koncernens VD Odd Werin är affärsområdeschef för Astor Tech.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

 

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us