Scandinavian Astor Group förenklar koncernstrukturen genom att avveckla vilande dotterbolag

23.09.07

Scandinavian Astor Group AB (publ) (“Astor Group” eller “Bolaget”) meddelar idag att styrelsen har beslutat att renodla och förenkla koncernstrukturen genom att avveckla det vilande dotterbolaget Astor Engineering AB.

Astor Engineering AB grundades för att affärsutveckla civila tillämpningar av Astor Groups teknik men ingen verksamhet har bedrivits i bolaget. Styrelsen har fastställt en strategisk riktning som prioriterar teknologins användning inom militära områden och ser även möjligheter att utforska civila tillämpningar på längre sikt, men då inom de nuvarande koncernbolagen. Avvecklingen innebär en mycket liten kostnad för Bolaget.

Efter avvecklingen kommer koncernen bestå av Scandinavian Astor Technologies AB, Marstrom Composite AB, JPC Composite AB, My-konsult System AB och My-konsult Teknik AB med Scandinavian Astor Group som moderbolag.

”Detta är en ren administrativ justering som renodlar vår koncernstruktur eftersom ingen aktiv verksamhet bedrivs i Astor Engineering. Vårt fokus ligger på att stärka vår närvaro inom militära tillämpningar och möjligheten för framtida civila tillämpningar kan leva vidare genom Astor Groups aktiva koncernbolag.”, kommenterar Lars Granbom, styrelseordförande för Scandinavian Astor Group.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us