Astor Group – Dotterbolag tecknar ramavtal om 10,8 MSEK med Försvarets materielverk och Försvarsmakten

23.06.01

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget My-Konsult AB (”My-K”) idag har tecknat ett ramavtal med Försvarets materielverk (“FMV”) och Försvarsmakten (“FM”). Ramavtalen avser service och underhåll av Astor III System som tidigare levererats till FMV och FM. Avtalet med FMV sträcker sig över en period om två år start 2023 och avslutas efter 2024 års utgång med option för en förlängning till 2025 och 2026. Avtalet med FM löper under en period om tre år från 2023 till och med 2025. Det totala värdet för avtalen motsvarar 10,8 MSEK och görs enligt avropsförfarande där FMV och FM lägger beställningar på service, underhåll och uppgradering av system. Värdet på en eventuell förlängning av avtalet med FMV för 2025 och 2026, motsvarar 20 MSEK.

“Astor Group har etablerat sig som leverantör inom försvarsindustrin med båda sina två verksamhetsområden komposit och telekrigföring. Vi är glada och stolta över att My-Konsult har fått förtroendet att teckna ramavtalen med Försvarets materielverk och Försvarsmakten som stärker vår eftermarknadsaffär. Vi ser fram emot att samarbeta nära med FMV och FM för att säkerställa att Astor III-systemen fortsätter att fungera optimalt och stödja Försvarsmaktens verksamhet.”, säger Odd Werin, VD för Astor Group.

Genom ramavtalen fortsätter Astor Group att stärka sin position som en pålitlig partner inom försvarssektorn. Avtalens totala värde uppgår till 10,8 MSEK och görs på avrop. Enligt avropsförfarandet kommer FMV och FM att lägga beställningar inom ramen för avtalet för service, underhåll och uppgradering av tidigare levererade Astor III-system. Avtalet med FM löper under tre år från och med 2023 till och med 2025. Avtalet med FMV sträcker sig initialt över en period om två år med start 2023 och avslutas efter 2024 års utgång med option på en förlängning till 2025 och 2026. Om avtalet med FMV förlängs med åren 2025 och 2026 motsvarar det ett värde om 20 MSEK.

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-06-01 21:30 CET.

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us