Scandinavian Astor Group tidigarelägger offentliggörandet av finansiell rapport för Q1 2024

24.05.07

Scandinavian Astor Group AB (publ) tidigarelägger publiceringen av kvartalsrapporten för Q1 2024.

Scandinavian Astor Group har beslutat att tidigarelägga publiceringen av den första kvartalsrapporten för 2024 till den 13 maj 2024. Anledningen till att bolaget tidigarelägger den finansiella rapporten är att rapporten kommer att bli klar snabbare än förväntat. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 17 maj 2024.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: info@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna består exempelvis av radarstörningssystem samt metall- och kompositkomponenter. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

 

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us