Mattias Hjorth utsedd till ny vd och koncernchef för Scandinavian Astor Group

24.06.05

Styrelsen i Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) har idag utsett Mattias Hjorth till ny VD och koncernchef för Astor Group från och med den 1 augusti 2024. Nuvarande koncernchef Odd Werin kommer fortsätta i sin nuvarande roll fram till 1 augusti 2024 och därefter säkerställa en smidig överlämning till Mattias Hjorth.

”Jag, tillsammans med styrelsen, är mycket glada att välkomna Mattias som ny VD för Astor Group. Hans gedigna bakgrund och erfarenhet inom försvars- och säkerhetsindustrin är en stark tillgång för oss. Med sin skarpa expertis inom affärs- och verksamhetsutveckling samt utmärkta ledarskapsförmåga är Mattias rätt person att tillsammans med ledningsgruppen och styrelsen leda Astor Group vidare genom den expansiva fas vi befinner oss i”, säger styrelseordförande Lars Granbom.

Mattias Hjorth kommer med start den 1 augusti 2024 att efterträda Odd Werin i rollen som VD och koncernchef för Scandinavian Astor Group. Mattias kommer senast från rollen som VD på CAG Security och hade dessförinnan rollen som Senior Director Business Development på affärsområde Surveillance, EW & Aircraft Systems på Saab där han hade ansvar för affärsutveckling inom telekrig. Mattias har haft flera andra seniora positioner inom telekrigsområdet och har bland annat arbetat med flygburen Electronic Attack, självskyddssystem för stridsflygssystemen Gripen, Tornado och Eurofighter samt bidragit inom NATOs EW samarbete. Mattias har även lång erfarenhet inom cybersäkerhet, är certifierad informationssäkerhetspecialist (CISSP) och har sammanlagt mer än 25 års erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling, försäljning samt teknik inom IT och försvarsindustri. Mattias har studerat teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings Universitet. I sin roll som VD och koncernchef på Astor Group kommer Mattias att ansvara för koncernens utveckling med fokus på att bygga en robust organisation som kan möta den kraftiga tillväxtresa Bolaget befinner sig på.

Jag är tacksam för styrelsens förtroende och ser fram emot att fortsätta utveckla, stärka och bygga vidare på det kraftfulla momentum som Astor Group har. Vi har en viktig uppgift framför oss då vi måste accelerera vår gemensamma försvarsförmåga. Tillsammans med ledningsgruppen och alla medarbetare ser jag fram emot att säkerställa att Astor Group är en agil, vass och innovativ leverantör inom försvarsindustrin som kan producera avancerade materiel och smarta militära system med kort ledtid”, säger tillträdande VD Mattias Hjorth.

Nuvarande VD Odd Werin kommer fortsätta i sin nuvarande roll fram till 1 augusti 2024 och därefter säkerställa en smidig överlämning till Mattias Hjorth.

”Astor är oerhört snabbväxande och har på kort tid gått från att vara ett mindre bolag till en koncern bestående av stabila verksamheter med otrolig potential. Mot bakgrund av detta är gruppen mogen för att jag nu kan lämna över stafettpinnen till Mattias som med nya perspektiv kan fortsätta utvecklingen av koncernen. Jag kommer härnäst att fokusera på att fullfölja mitt åtagande och att välkomna Mattias i augusti”, säger nuvarande VD och koncernchef Odd Werin.

För styrelsens räkning vill jag rikta ett varmt tack till Odd Werin för hans tid som koncernchef under Astor Groups inledande tillväxtfas. Odd har genomfört flera viktiga utvecklingsprojekt, etablerat flera agentavtal och haft en betydande roll i att bygga upp verksamheten. Vi är mycket tacksamma för hans engagemang och kunskap under denna period, under hans ledarskap har Astor Group blivit en starkare och större koncern”, avslutar styrelseordförande Lars Granbom.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups styrelseordförande Lars Granbom

e-post: info@astorgroup.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Astor Groups nyhetsdistributör vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna består exempelvis av radarstörningssystem och militär flygmateriel samt metall- och kompositkomponenter. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us