Scandinavian Astor Group har utsett Erik Thunström till redovisningschef

24.01.22

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Erik Thunström har utsetts till redovisningschef för Astor Group. Erik som är godkänd revisor i grunden har lång erfarenhet av koncernredovisning och kommer senast som redovisningsansvarig för det Mid Cap-listade ljussättningsbolaget Profoto. Erik kommer att rapportera till koncernens CFO Wictor Billström och hans första anställningsdag var den 15:e januari 2024.

Astor Group befinner sig i en expansiv fas där den strategiska inriktningen är att växa organiskt och genom förvärv. För att ytterligare effektivisera hela Astor Groups redovisning och förbättra förutsättningarna att införliva nya bolag, har Bolaget utsett Erik Thunström till redovisningschef i Astor Group. Erik som är godkänd revisor i grunden kommer senast från Mid Cap-listade ljussättningsbolaget Profoto där han var redovisningsansvarig i 11 år. Erik kommer att rapportera till koncernens CFO, Wictor Billström.

Wictor Billström, CFO på Astor Group, kommenterar:

”Vi är glada att meddela denna stjärnrekrytering av Erik för att hjälpa oss med den snabba tillväxtfas som koncernen genomgår. Med erfarenhet från att notera företag på huvudlistan och skapa effektiva processer ser jag fram emot att samarbeta med honom för att lyfta vår ekonomifunktion till nya höjder. Vi ser fram emot att effektivisera redovisningen inom hela gruppen, undersöka möjligheten att övergå till IFRS i framtiden, samt andra strategier för tillväxt i den noterade miljön.”

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us