Nyckelpersoner utökar ägandet i Scandinavian Astor Group

23.05.25

Scandinavian Astor Group AB (publ) (“Astor Group” eller “Bolaget”) meddelar idag att både VD Odd Werin och styrelseledamoten Wictor Billström har tecknat aktier i Bolagets riktade emission som avslutades torsdagen den 25 maj 2023. Odd Werin har tecknat 200 000 aktier genom närstående och Wictor Billström har tecknat 392 000 aktier privat genom kvittning av lån.

Den 25 maj meddelade Astor utfallet av en Bolagets riktade emission om totalt 6,1 MSEK. Likviden från emissionen syftar till att stärka Astors rörelsekapital och skapa förutsättningar för ytterligare ökad tillväxt i Bolaget.

VD Odd Werin tecknade 200 000 aktier via närstående och innehar privat och genom närstående totalt 456 762 aktier. Dessutom har styrelseledamoten Wictor Billström tecknat privat genom kvittning av lån motsvarande 392 157 aktier och innehar privat och genom närstående 1 173 678 aktier.

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us