Scandinavian Astor Group förstärker säljorganisationen

23.05.09

Scandinavian Astor Group AB (”Astor Group” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolagets dotterbolag My-Konsult (”My-K”) har utökat säljorganisationen genom att ha rekryterat Bo Wallander. Rekryteringen görs som en del i My-K:s intensifierade arbete med kommersialiseringen av affärsområdet radarstörning.

Astor Groups dotterbolag My-K har rekryterat Bo Wallander som har omfattande erfarenhet från försvarssektorn. Bo har en ingenjörsutbildning från ”US Naval Postgraduate School” där han studerade bland annat radar och telekrigföring. Bo är pensionerad kommendör i flottan och har sin operativa utbildning inom svenska marinen där han tjänstgjort som både fartygschef och flottiljchef men han har också haft olika chefspositioner inom Högkvarteret, Försvarshögskolan och Försvarets Materielverk. Bo var bland annat Försvarsmaktens ”telekrigexpert” i mitten av 90 talet. Under de senaste åren har Bo arbetat som marin rådgivare åt Saab Surveillance. Bo kommer att stödja My-K med marknadsföring och försäljning av radarstörningssystemet Astor IV och startade den 1a april.

”Vi är stolta över att välkomna Bo Wallander till My-Konsult och Astor Group. Hans imponerande erfarenhet inom försvarssektorn och expertis inom radar och telekrigföring kommer att vara en viktig tillgång för oss när vi fortsätter att expandera vår säljorganisation. Vi ser fram emot att samarbeta med Bo för att marknadsföra och sälja vårt radarstörningssystem Astor IV och fortsätta att erbjuda innovativa lösningar till våra kunder.” kommenterar Odd Werin, koncern-VD för Astor Group.

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us