Scandinavian Astor Groups VD deltog vid försvarsindustriforum i Kiev

23.10.02

Scandinavian Astor Group AB (publ) (“Astor Group” eller “Bolaget”) kan idag meddela att dotterbolaget My-Konsult nyligen deltog vid försvarsindustriforumet International Defence Industry Forum i Kiev, Ukraina. Verkställande direktör för koncernen, Odd Werin, deltog som representant för My-Konsult efter en direkt inbjudan från ukrainska myndigheter. Deltagandet skedde i den svenska delegationen från Sveriges ambassad i Ukraina.

Den 29 september 2023 ägde det första internationella forumet för försvarsindustrier (DFNC1) rum i Kiev, med 252 företag från mer än 30 länder som tillverkar ett komplett utbud av vapen, militär utrustning och försvarssystem. Forumet organiserades i samarbete mellan tre ministerier: Ukrainas ministerium för strategiska industrier, Ukrainas försvarsministerium och Ukrainas utrikesministerium. Ett fåtal utvalda svenska företag, liksom representanter från svenska ambassaden, var på plats vid forumet. Försvarsindustriforumet gav Astor Group och My-Konsult tillfälle att nätverka och presentera koncernens olika produkter för olika intressenter inom försvarsindustrin och statliga departement. Fortsatta kontakter kommer ske i närtid för att fördjupa samtalen inom Astor Groups specialistområden.

”Vi ser möjligheter att bredda vår verksamhet och att våra produkter används även för taktiska insatser. Våra produkter har potentialen att göra en positiv inverkan på Ukrainas försvar, i de olika strategiska stegen som landet planerar att ta. Genom vår närvaro på forumet har vi skapat ett trovärdigt utgångsläge för att kunna etablera oss som långsiktig leverantör till landet.”, kommenterar Odd Werin VD för Scandinavian Astor Group.

Mer om International Defence Industries Forum
Den första internationella försvarsmässan DFNC, i Kiev 29 september samlade aktörer inom den globala försvarsindustrin. Under International Defence Industries Forum tillkännagav Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj flera nya initiativ för att stärka försvarssamarbetet. För att öka attraktionskraften för investeringar i Ukrainas försvarsindustri kommer en särskild ekonomisk plan att införas för försvarsindustrin. Dess utveckling kommer att skötas av Ukrainas industridepartement, Ukrainas försvarsdepartement och Ukrainas ekonomidepartement. En detaljerad plan kommer att presenteras i slutet av året. En särskild försvarsfond kommer också att inrättas, som kommer att förvaltas av Ukrainas försvarsdepartement. Den kommer att fyllas på genom utdelningar från försvarsföretag och vinster från försäljningen av konfiskerade ryska tillgångar i ryska federationen. Medlen kommer att fördelas på tre områden: soldatvälfärd, militär infrastruktur och utveckling av ny teknik.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us