Kallelse till extra bolagsstämma Scandinavian Astor Group AB 2023

23.05.29

Aktieägarna i Scandinavian Astor Group AB (”Astor Group” eller ”Bolaget”), organisationsnummer 559353-9322, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 juni 2023 klockan 9.00 i aulan på Skalholtsgatan 9 i Kista. Inpassering till stämman påbörjas klockan 8.30.

Mer information finns på sidan Bolagsstämmor.

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us