Renewable Ventures Nordic 2 AB är nu Scandinavian Astor Group AB

22.12.29

Extra bolagsstämma den 8 december 2022 beslutade att ändra företagsnamnet från Renewable Ventures Nordic 2 AB till Scandinavian Astor Group AB, vilket nu har godkänts och registrerats hos Bolagsverket.

Första handelsdag på Spotlight Stock Market beräknas till torsdag den 12 januari 2023. Bolagsverket har godkänt och registrerat företagsnamnet Scandinavian Astor Group AB som därmed ersätter det tidigare företagsnamnet Renewable Ventures Nordic 2 AB, i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 8 december 2022. Ny VD i Astor Group AB blir Odd Werin som sedan tidigare är VD i Scandinavian Astor Technologies AB och MY-konslutbolagen.

På extra bolagsstämma beslutades även att välja ny styrelse. Den nya styrelsen i Scandinavian Astor Group AB är:

Lars Granbom, styrelseordförande
Wictor Billström, styrelseledamot
Håkan Ekengren, styrelseledamot
Ronny Christoffersen, styrelseledamot

Information om aktien
Kortnamn: ASTOR
ISIN: SE0019175274
Antal aktier: 18 962 000 stycken
Första dag för handel: 12 januari 2023

Bolagets memorandum finns tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com samt Bolagets www.astorgroup.se.

För mer information om Scandinavian Astor Group AB kontakta:

Odd Werin, CEO                                 Lars Granbom, Styrelseordförande
+46 702906646                                +46 703196530
odd.werin@astorgroup.se                  lars.granbom@astorgroup.se

Scandinavian Astor Group AB
Torshamnsgatan 9
164 40 Kista

Bolagets hemsida: www.astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us