Astor Group fastställer enligt plan nya finansiella mål

23.08.28

Styrelsen i Scandinavian Astor Group AB (publ) (“Astor Group” eller “Bolaget”) meddelar idag att styrelsen fastställt nya finansiella målsättningar för koncernen som gäller till 2026. De nya finansiella målen ersätter det tidigare uppsatta finansiella målet som kommunicerades i samband med noteringen på Spotlight Stock Market.

Bolaget fastställde i samband med noteringen på Spotlight Stock Market den finansiella målsättningen att Bolagets långsiktiga mål är att ha en årlig tillväxt om 10–15% organiskt och via förvärv med en positiv EBITDA. Vidare har styrelsen tidigare meddelat en avsikt att under 2023 uppdatera den finansiella målsättningen givet den starka utvecklingen i framför allt kompositbolagen som förvärvades under 2022.

Astor Groups styrelse har nu fastställt nya finansiella målsättningar för koncernen mot bakgrund av att styrelsen ser omfattande tillväxtpotential i koncernen så väl som grundat i den starka orderingång och orderbok som nyligen delgavs i halvårsrapporten för 2023. De nya målsättningarna gäller fram till 2026 och ersätter den tidigare formuleringen. Den nya målsättningen är att koncernen ska omsätta minst 400 MSEK år 2026 med en EBITDA marginal på minst 15%.

Med fokus på målmedveten tillväxt och förstärkt närvaro inom försvarssektorn stakar Astor Group nu ut en tydlig och målinriktad kurs för de närmaste åren. Våra nya finansiella målsättningar, med en omsättning på minst 400 MSEK och en EBITDA marginal på minst 15% år 2026, belyser vår strävan att leverera goda resultat och utveckla vår position på marknaden. Genom en balanserad strategi som omfattar både organisk tillväxt och förvärv, öppnar vi dörrar till ännu större tillväxtpotential inom försvarssektorn. Våra senaste framgångar och den solida orderboken i koncernen ger oss tillförsikt inför framtiden, säger Lars Granbom, styrelseordförande i Scandinavian Astor Group.

Under år 2022 omsatte koncernen 53 MSEK med ett negativt resultat. Som kommunicerades i halvårsrapporten 2023 var orderingången under endast andra kvartalet 51,7 MSEK med en orderbok i slutet på kvartalet på 96 MSEK med planerade leveranser under 2023/2024. Den starka organiska tillväxten kombinerat med möjligheten till potentiella förvärv gör att styrelsen känner att omsättningsmålet är välgrundat. När det gäller marginalmålet så tror styrelsen att EW (Electronic Warfare) verksamheten kommer bidra positivt till denna framgent, samtidigt som verksamhetseffektiviseringar genom till exempel automatisering, inom främst kompositverksamheten, kommer kunna resultera i en förstärkt marginal även där. Styrelsen tror även att potentiella förvärv med tyngdpunkt på försvarssektorn, kan bidra till en stärkt marginal.

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-28 08:30 CET.


Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin
e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us