Scandinavian Astor Group: My-Konsult expanderar säljnätverk med agent i Grekland

24.02.08

Scandinavian Astor Group AB (publ) (“Astor Group” eller “Bolaget”) meddelar att dess dotterbolag, My-Konsult AB, kontrakterat Nextron som sin säljagent på den grekiska marknaden. Nextron är en aktör specialiserad på marknadsföring och försäljning av nya teknologiska lösningar för den grekiska försvarsindustrin.

“My-Konsult är inne i en expansiv fas och vi är väldigt glada över att kunna addera ytterligare en strategisk försäljningsagent på kort tid, denna gång för den grekiska marknaden. Vi noterar ett ökande intresse för Astor IV och vi ser med tillförsikt fram emot att nå framgångar i Grekland tillsammans med Nextron “, kommenterar Odd Werin VD för Scandinavian Astor Group.

Astor Groups dotterbolag My-Konsult fortsätter arbetet med den internationella kommersialiseringen av bolagets produkter genom att kontraktera ytterligare en säljagent, Nextron. Säljagenten kommer att marknadsföra och sälja My-Konsults radarstörningssystem och andra projekt inom området för elektronisk krigföring (EW). Säljagenten kommer att inrikta sig på den grekiska marknaden, med primärt fokus på det grekiska flygvapnet, Hellenic Air Force, och landets marinkår. Avtalet löper under tre år och agenten kommer att ersättas provisionsbaserat. För mer information om Nextron, besök deras hemsida: https://nextron.gr/

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:
Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin
e-post: info@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us