Astor IV i fokus när ukrainsk delegation besökte Astor Groups dotterbolag My-Konsult

23.10.23

Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att en ukrainsk delegation har besökt Bolagets dotterbolag My-Konsult med intentionen att fördjupa relationen mellan parterna. Under vistelsen stod Bolagets radarstörningssystem Astor IV och teknologiska möjligheter i fokus.

Scandinavian Astor Group har sedan tidigare meddelat att koncernens VD Odd Werin representerade dotterbolaget My-Konsult vid försvarsindustriforumet International Defence Industry Forum i Kiev den 29 september 2023. Väl på plats i Kiev etablerades kontakt med flera viktiga intressenter och som följd av detta har nu en ukrainsk delegation med ställföreträdande flygvapenchef och logistikchef under fredagen den 20 oktober 2023 varit på besök hos My-Konsult. Syftet med besöket var att fördjupa kunskapen om företagets produkter och teknologiska möjligheter.

Odd Werin, VD för Scandinavian Astor Group kommenterar:

Relationen med Ukraina som inleddes i samband med vårt deltagande på försvarsindustriforumet i Kiev i september har nu resulterat i ett besök från ukrainsk delegation hos vårt dotterbolag My-Konsult. Under besöket diskuterades möjligheterna med tekniken och vårt radarstörningssystem Astor IV. Vi är glada över det intresse som Ukraina har visat och vi ser fram emot att fortsätta fördjupa dialogen med dem.”

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us