Dotterbolaget Marstrom Composite erhåller order om 5,3 MSEK från BAE Systems Bofors AB

23.04.12

Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolagets dotterbolag Marstrom Composite AB (”Marstrom”) har erhållit en order om 5,3 MSEK från BAE Systems Bofors AB för leverans under hösten 2023 och våren 2024. Ordern avser flera kompositkonstruktioner med tillhörande fundament.

“För att stärka Astors position som en försvarsindustrigrupp med högteknologisk expertis har ett fokus varit att stärka Marstroms närvaro inom försvarssektorn. Vi glada över att den senaste ordern bekräftar våra ansträngningar. Vi ser fram emot att fortsätta leverera framgångsrika resultat och utveckla vår position som en ledande aktör inom branschen.”, kommenterar Odd Werin, koncern-VD för Astor Group.

Astor Groups dotterbolag Marstrom levererar kompositkonstruktioner på flera marknader så som marin, försvarssektorn, flyg- och fordonsindustrin, samt övrig industri. Marstrom har erhållit en order om 5,3 MSEK från BAE Systems Bofors AB. Ordern avser leverans av flera kompositkonstruktioner med tillhörande fundament som ska levereras under hösten 2023 och våren 2024.

”Vi är mycket glada för att kompositverksamheten expanderar inom försvarssektorn. Ordern visar på att det finns ett tydligt behov för Marstroms starka konstruktioner. Vi ser fram emot att fortsatt växa det som affärsområde.” kommenterar Fredrik Lindblom, VD för Marstrom Composite.

På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen kommer ingen ytterligare information om denna beställning.

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-04-12 12:30 CET.

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us