Astor Group demonstrerar radarstörningssystemet Astor IV för fransk delegation

23.03.10

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) har nöjet att meddela att Bolagets dotterbolag My-konsult står värd för ett besök från Bolagets franska samarbetspartner där My-konsult kommer att demonstrera Astor IV och dess förmågor.

Astor Groups dotterbolag, My-konsult, utvecklar Astor IV, nästa generations radarstörnings-system. My-konsult siktar på kommersialisering av systemet och är nu i slutfasen av utvecklingen. Som en del av kommersialiseringen har dotterbolaget ett samarbete med den franska motsvarigheten till FMV, det franska flygvapnet och målflygbolaget SDTS för tester av Astor IV. De franska intressenterna skickar denna vecka en delegation till Sverige för att få en demonstration av systemet och dess färdigheter. Därefter planerar My-konsult att leverera ett Astor IV-system för flygtester till Frankrike under senvåren. Parallellt kommer affärsdiskussioner att fördjupas, bland annat med målflygbolaget SDTS som levererar tjänster kopplade till flyg- och radarövning till franska flygvapnet. Bolaget bedömer att intresset för systemet är stort inte minst utifrån aktuellt säkerhetspolitiskt läge. Lyckade resultat från testerna i Frankrike bedöms kunna skynda på de vanligtvis utdragna beslutsprocesserna för den här typen av försvarsmateriel.

”Vi ser mycket fram emot besöket från den franska delegationen den här veckan och att få kunna demonstrera Astor IV:s kapaciteter för radarstörning. Nästa steg är att leverera Astor IV för flygtester i Frankrike. Behovet av modern störutrustning är påtagligt, inte minst under rådande säkerhetspolitiska läge och vi ser fram emot att kunna introducera Astor IV till marknaden.”, kommenterar Astor Groups vd Odd Werin.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin
e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us