Flaggningsmeddelande i Scandinavian Astor Group

23.11.29

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Mikael Norgren har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den riktade emission av aktier som Astor Group genomfört under november 2023.

Den riktade emissionen som Astor Group genomförde under november 2023 har nu registrerats hos Bolagsverket. Med anledning av den riktade emissionen har Mikael Norgren passerat flaggningsgränsen om 5 procent av röster och kapital i Bolaget.

Mikael Norgrens ägande uppgick före den riktade emissionen till 1 365 644 aktier, vilket motsvarade cirka 5,01 procent av röster och kapital i Bolaget. Efter registrering av den riktade emissionen och införing i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken uppgår Mikael Norgrens innehav till totalt 1 365 644 aktier, vilket motsvarar cirka 4,17 procent av röster och kapital i Astor Group.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us