Scandinavian Astor Group – preliminära siffror visar högre omsättning än väntat för andra kvartalet

24.07.05

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget förväntar sig att rapportera en högre omsättning än väntat för det andra kvartalet 2024. Bolagets preliminära siffror visar på en omsättning om cirka 50 MSEK som kan jämföras med en omsättning om 22,1 MSEK under samma period föregående år. Det motsvarar en ökning om 126% i omsättning jämfört med samma period föregående år och en ökning om 37% mot första kvartalet 2024.  

”Den starka omsättningsökningen under det andra kvartalet är ett resultat av våra förbättrade prismodeller och den ökade efterfrågan från bland annat försvarsindustrin. Dessa preliminära resultat visar att våra strategiska satsningar ger avkastning och stärker vår marknadsposition ytterligare”, säger CFO Wictor Billström.

Koncernens kraftiga ökning i orderingång och orderbok samt förbättrade prismodeller har haft en betydlig påverkan på omsättningen i andra kvartalet 2024. I den ökade omsättningen återfinns en stor andel försäljning inom affärsområdet Astor Industry som växer kraftigt genom ökad efterfrågan från bland annat försvarsindustrin. Även det nyligen förvärvade bolaget Airsafe Sweden AB bidrar en del till omsättningen trots att tillträde av förvärvet gjordes i mitten på maj 2024. Sammantaget uppvisar gruppen en preliminär omsättning om 50 MSEK för andra kvartalet vilket motsvarar en tillväxt som rensat för förvärv uppgår till 44% och inklusive förvärvad tillväxt uppgående till 82% jämfört med Q2 2023. Jämfört med Q1 2024 så motsvarar det en tillväxt rensat för förvärv uppgående till 26% och en förvärvad tillväxt om 11%.

Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära. Astor Group kommer att offentliggöra delårsrapporten för andra kvartalet 2024 den 22 augusti 2024.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups CFO Wictor Billström

E-post: info@astorgroup.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Astor Groups nyhetsdistributör vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna består exempelvis av radarstörningssystem och militär flygmateriel samt metall- och kompositkomponenter. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us