Dotterbolaget Marstrom Composite AB ökar omsättning till 55 MSEK, helåret 2022.

23.01.13

Scandinavian Astor Groups dotterbolag – Marstrom Composite AB, ökade under helåret 2022 omsättningen med cirka 34% till totalt 55 MSEK med en förbättrad vinstmarginal jämfört med året innan.

Mer detaljerade siffror för dotterbolaget Marstrom Composite AB och koncernen i sin helhet kommer att kommuniceras i bokslutskommunikén, den 27 februari 2023.

Vi är väldigt glada över resultatet Marstrom Composite indikerar för 2023, även om det inte var helt oväntat, säger VD Odd Werin.

Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige.

Information om aktien
Kortnamn: ASTOR
ISIN: SE0019175274

För mer information om Scandinavian Astor Group AB kontakta:

Odd Werin, CEO                                 Lars Granbom, Styrelseordförande
+46 702906646                                +46 703196530
odd.werin@astorgroup.se                  lars.granbom@astorgroup.se

Scandinavian Astor Group AB
Torshamnsgatan 9
164 40 Kista

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us