Astor Group: Dotterbolaget My-Konsult tecknar MoU för anti-drönarteknik med ukrainskt bolag

23.12.21

Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”Bolaget”) meddelar att dess dotterbolag, My-Konsult AB, har tecknat ett memorandum of understanding (MoU) med en industriell aktör i Ukraina. Det primära målet är initialt utveckling och utvärdering av en prototyp för anti-drönarstörning. Nästa steg är att teckna ett bindande slutgiltigt utvecklingsavtal som, givet framgångar i utvecklingsprojektet, kan följas upp av ett kommersiellt avtal.

Dotterbolaget My-Konsult utvecklar precisionsinstrument för radarstörning inom området Electronic Warfare (EW). Motparten utvecklar bland annat anti-drönarutrustning. Genom att tillsammans utveckla ett anti-drönarsystem som kombinerar bolagens tekniska kunskap och innovationshöjd, tar bolagen ett steg mot att kunna erbjuda en kostnadseffektiv produkt som kan motverka drönare på ett effektivt sätt. Nästa steg är att teckna ett bindande slutgiltigt utvecklingsavtal som, givet framgångar i utvecklingsprojektet, kan följas upp av ett kommersiellt avtal. På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör motparten samt säkerhetsintressen kan inte motpartens namn offentliggöras i nuläget.

“My-Konsult radarstörningssystem möjliggör för ett breddat användningsområde. Genom att förena My-Konsults expertis med motpartens, strävar vi gemensamt efter att forma effektiva anti-drönarsystem. Detta samarbete representerar inte bara teknisk innovation, utan också en förenad kraft för att möta de utmaningar som det moderna försvarslandskapet ställer oss inför.”, kommenterar Odd Werin, koncern-VD för Astor Group.

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-12-21 11:45 CET.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us