Scandinavian Astor Groups tidigarelägger delårsrapport Q3 till måndag den 6 november 2023

23.11.03

Scandinavian Astor Group AB (publ) (“Astor Group” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tidigarelägger sin delårsrapport för det tredje kvartalet, juli – september 2023. Delårsrapporten kommer att offentliggöras på måndag den 6 november 2023.

Scandinavian Astor Groups styrelse har beslutat att tidigarelägga sin rapport avseende det tredje kvartalet till måndag den 6 november, i stället för 28 november som tidigare kommunicerats i Bolagets finansiella kalender. Anledningen till datumändringen är att arbetet med delårsrapporten har blivit klart tidigare än planerat. Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin
e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us