Scandinavian Astor Group AB publicerar Informationsmemorandum och avser att notera Bolagets aktier på Spotlight Stock Market

22.12.23

Renewable Ventures Nordic 2 AB, under planerad namnändring till Scandinavian Astor Group AB, publicerar Informationsmemorandum och avser att notera Bolagets aktier på Spotlight Stock Market

Renewable Ventures Nordic 2 AB (”RVN2” eller ”Bolaget”), ett högteknologiskt bolag inom försvarsindustrin, offentliggör idag avsikten att genomföra en notering på Spotlight Stock Market. Ingen kapitalanskaffning kommer ske i samband med noteringen. RVN2 har cirka 1 300 aktieägare. Spotlight har bedömt att RVN2 uppfyller noteringskraven. Första handelsdag blir den 12 januari 2023. RVN2 var tidigare dotterbolag till Renewable Ventures Nordic AB som sedan tidigare handlas på Spotlight Stock Market. RVN2 är moderbolag i koncernen med Scandinavian Astor Technologies AB (”Astor”) som dotterbolag där verksamheten drivs.

Scandinavian Astor Technologies AB grundades 2006 och redan 2007 levererades de första Astor-systemen till den svenska försvarsmakten. Då många av Astors potentiella kunder även verkade utanför Sverige valde Astor att bilda dotterbolaget My-Konsult System för att kunna sälja bolagets produkter inom övningsutrustning för elektronisk krigföring internationellt. 2018 breddade koncernen sin verksamhet att även innehålla utveckling av kompositkomponenter genom förvärvet av JPC. En av de största komposittillverkarna i Sverige, Marstrom Composite AB förvärvades våren 2022.

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden januari till september 2022 till 41,1 MSEK med ett resultat efter skatt om 3,0 MSEK. Av koncernens omsättning kommer 83 % från kompositverksamheten och 17 % från radarstörningsverksamheten. Kompositverksamheten står för 94 % av koncernens resultat.

Astor producerar högteknologiska system för elektronisk krigföring och kvalificerade produkter i kolfiber. Bolagets kunder finns i Sverige men även på den internationella arenan. Både myndigheter och företag är kunder. Astors specialitet är elektroniska radarstörsystem för övningsverksamhet och tester samt lätta och starka kolfiberkonstruktioner designade utifrån kundens specifikationer.

Inom affärsområdet elektronisk krigföring har My-konsult, med säte i Kista, en lång tradition som leverantör till svenska och utländska försvarskunder. Den nya produkten Astor IV är redo för kommersialisering och testflygningar kommer att genomföras i Frankrike under första halvåret 2023. Affärsområdet kompositkomponenter som består av Marstrom Composite AB och JPC Composite AB, upplever en stark orderingång. Från tillverkningslokalerna i Västervik respektive Avesta, framställs ledande kompositkomponenter till både försvarsindustrin och civila verksamheter.

Vi har med våra två affärsområden en bas för god och lönsam tillväxt. Noteringen kommer ökavår synlighet och möjliggöraatt vi på ett mer aktivt sätt kan genomföra förvärv av bolag som kan komplettera vår koncern. Med de oroligheter som nu pågår i vår omvärld ökar efterfrågan inom försvarsindustrin vilket bedöms gynna Astors två olika affärsområden.”Det är glädjande att tillföra ett så pass högteknologiskt bolag som Astor till den noterade miljön i Sverige. Jag ser fram emot de möjligheter noteringen kan skapa för ett bolag som vårt, med tyndpunkt på förvarsindustrin.Förutom att växa organiskt genom nya egna varumärken eller nya distributionskontrakt är vår ambition är att genomföra tilläggsförvärv, vilket ska driva tillväxt och kunna öka lönsamheten ytterligare.” kommenterar vd Odd Werin.

 

 

Notering på Spotlight Stock Market
Astor har blivit godkänt för notering på Spotlight Stock Market.

Information om aktien
Kortnamn: ASTOR
ISIN: SE0019175274
Antal aktier: 18 962 000 stycken
Första dag för handel: 12 januari 2023

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com samt Bolagets www.astorgroup.se.

Notering på Spotlight Stock Market
Renewable Ventures Nordic 2 AB (u.n.ä till Scandinavian Astor Group AB) har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första handelsdag är planerad till den 12 januari 2023.

För mer information om Scandinavian Astor Group AB kontakta:

Odd Werin, CEO                                 Lars Granbom, Styrelseordförande
+46 702906646                                +46 703196530
odd.werin@astorgroup.se                  lars.granbom@astorgroup.se

Scandinavian Astor Group AB
Torshamnsgatan 9
164 40 Kista
Bolagets hemsida: www.astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us