Aktien

Scandinavian Astor Group är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet ASTOR. Scandinavian Astor Group (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister i enlighet med svensk lag.

Handelsinformation
Aktien
ISIN: SE0019175274
Kortnamn: ASTOR

För mer information om aktien besök Spotlight Stock Markets hemsida.

 

Incitamentsprogram 2022/2025

Det finns 850 000 teckningsoptioner av incitamentsprogram 2022/2025 till styrelse och ledning i Bolaget. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Astor Group till en teckningskurs motsvarande 5,1 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer bolaget att tillföras cirka 4,3 MSEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 15 december 2025 till och med den 30 december 2025. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet öka med 110 500 kronor. Utspädningen om samtliga teckningsoptioner tecknas uppgår till 3,1%, givet antal aktier i bolaget vid Q3 2023 rapportens offentliggörande. Se nedan tabell för fördelning.

Innehavare Antal teckningsoptioner
Odd Werin, VD 350 000 st
Lars Granbom, Styrelseordförande 200 000 st
Fredrik Lindblom, VD Marstrom Composite AB 150 000 st
Wictor Billström, CFO 50 000 st
Ronny Christoffersen, Ledamot 50 000 st
Håkan Ekengren 50 000 st
Totalt:  850 000 st

 

Read more

Further reading

  • Ägare
  • Aktiekapital
  • For additional information contact us

    Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

    Contact us