Aktien

Scandinavian Astor Group är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet ASTOR. Scandinavian Astor Group (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister i enlighet med svensk lag.

Handelsinformation
Aktien
ISIN: SE0019175274
Kortnamn: ASTOR

För mer information om aktien besök Spotlight Stock Markets hemsida.

Read more

Further reading

  • Ägare
  • Aktiekapital
  • For additional information contact us

    Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

    Contact us