Ägare

I aktieägarlistan nedan redovisas Scandinavian Astor Groups tio största aktieägare per den 31 december 2023.*

Ägare  Kapital/Röster
Nordnet Pensionsförsäkring 10,0%
Lennart Sundberg 6,5%
Anne Kahlin 6,5%
Avanza Pension 5,4%
Anders Danielsson 5,1%
Mikael Norgren 4,1%
Wictor Billström 4,0%
Ronny Christoffersen 2,9%
Rune Löderup 1,7%
Leif Andreas Johansson 1,7%

 

*Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Read more

Further reading

  • Aktiekapital
  • For additional information contact us

    Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

    Contact us