Notering Spotlight Stock Market

Scandinavian Astor Group är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet ASTOR. Scandinavian Astor Group (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister i enlighet med svensk lag. Aktiebrev har inte utfärdats för Bolagets aktier. Alla befintliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Se nedan för länk till Memorandum.

Bolagsbeskrivning (PDF)

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us