Finansiella mål

Astor Groups affärsidé, strategi och finansiella målsättning 

Affärsidé

Astor Group är experter inom radarteknologi och tillverkning av avancerade komponenter i både metall och komposit. Dagens och framtidens försvar samt den klimatsmarta industriproduktionen är vår marknad.

Strategi

Strategin är erbjuda produkter och tjänster som efterfrågas utifrån den förändrade försvars- och säkerhetspolitiska miljön. De ska vara kostnadseffektiva ur ett kundperspektiv. Därutöver ska företaget även erbjuda en bred portfölj av tjänster och produkter utifrån den civila marknadens efterfrågan. I strategin ingår också att arbeta för att leverera både hållbara och klimatsmarta produkter och tjänster.

Finansiell målsättning

Astor fastslog i augusti 2023 uppdaterade finansiella målsättningar mot bakgrund av att styrelsen ser omfattande tillväxtpotential i koncernen så väl som grundat i den starka orderingång och orderbok som presenterats. De nya målsättningarna gäller fram till 2026 och ersätter den tidigare formuleringen. Den nya målsättningen är att koncernen ska omsätta minst 400 MSEK år 2026 med en EBITDA marginal på minst 15%.

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us