Presentationer

Presentationer från Scandinavian Astor Group

 

Scandinavian Astor Group deltar på flera kapitalmarknadsdagar och andra investerarträffar. Nedan finns länk till senaste aktiemarknadsdagen Astor Group deltog på.

Astor Group presentation på Sedermeradagen – 22 maj 2024

Kommande presentationstillfällen: 

För närvarande har Astor Group inga inplanerade kapitalmarknadsdagar.

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us