Finansiella rapporter

Finansiell kalender

Årsredovisning 2023 16 april 2024
Delårsrapport januari-mars 2024 17 maj 2024
Årsstämma 2024 17 maj 2024
Delårsrapport januari-juni 2024 22 augusti 2024
Delårsrapport januari-september 2024 12 november 2024
Bokslutskommuniké 2024 24 februari 2025